EN SV
Boka Nu
Resevillkor

Resevillkor

Vad händer om jag vill avbeställa min resa?

Alla kunder har rätten att avboka sin resa. Följande regler gäller enligt Invictus Travels resevillkor:

Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2 i resevillkoren.

Vid avbeställning senare än 90 dagar, men tidigare än 40 dagar före avresa skall resenären erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2 i resevillkoren.

Vid avbeställning 40 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris.

Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 

OBS: Särskilda villkor kan gälla för gruppresor och särskilda arrangemang. Detta meddelas i samband med bokning.

Om avbeställningen sker mindre än 90 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Invictus Travel & Training AB för delar av resan som ej utnyttjas.

Ladda ner resevillkoren här.


  Ladda ned standardformulär för speciella resevillkor här.

E info@invictustravel.com T0046 31 774 13 00

© Invictus Travel 2016